Intern scholingsprogramma 2018 bekend

Voor leden van de coöperatie worden de volgende scholingsbijeenkomsten georganiseerd.
Noteer de data alvast in je agenda. Plaats en tijd volgen nog.

6 december 2017
ZEL – Training persoonsgerichte zorg
19.00 – 21.30 uur, GGZ Delfland, Delft

22 januari 2018
ZEL – Basisscholing aanpak kindermishandeling

15 februari 2018
Marjon Buurmans - Stresscoaching en arbeidsgerelateerde klachten

30 mei 2018
Annet van Laar - De basisprincipes van lichaamsgericht werken

13 september 2018
James van Weeren - Kwantumpsychologie

7 november 2018
Marjon Buurmans - Mindfulness voor de getraumatiseerde patiënt