Cliënten

Bedankt voor het bezoeken van onze website. Wij attenderen u erop dat Psyzorg Hoflanden geen zorggroep of groepspraktijk is. U kunt zich daarom niet rechtstreeks bij ons aanmelden.
Zoekt u psychologische zorg? Neemt u dan contact op met de door u geselecteerde praktijk, zoals vermeld bij "Aangesloten praktijken".

Voordelen van Psyzorg Hoflanden voor cliënten
De Coöperatie Psyzorg Hoflanden bestaat uit een collectief van vrijgevestigde, gekwalificeerde psychologiepraktijken. Dat heeft aanzienlijke voordelen voor u als cliënt:

 • Eén vaste behandelaar

U heeft één vaste behandelaar, van de eerste behandeling tot de afronding. Cliënten geven aan dit erg prettig te vinden. Er zijn dus geen vervelende wissels tussendoor waardoor u steeds opnieuw uw verhaal moet vertellen en op achterstand raakt. U heeft te maken met een vast en vertrouwd contact. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de behandelrelatie tussen u en uw therapeut in belangrijke mate bijdraagt aan het succes van uw behandeling.

 • Persoonlijk en effectief

Wij werken volgens wetenschappelijk effectief bewezen methoden. Tegelijkertijd hebben wij veel oog voor de persoon als geheel en diens omgeving. U bent bij ons geen nummer. Juist als vrijgevestigde, zelfstandige en ervaren professionals, hebben wij de kennis en de mogelijkheden om maatwerk te leveren in onze zorg.

 • Korte wachttijden en slagvaardig

Over het algemeen is er nauwelijks of slechts een korte wachttijd tussen aanmelding en intake. Daarna is er ook geen wachttijd voordat de behandeling kan starten, waar elders soms sprake van is.
Doordat de aangesloten praktijken kleinschalig zijn, zijn de communicatielijnen kort, zowel in het contact met de cliënt als met verwijzers en collega-psychologen. Een slagvaardige aanpak en continuïteit van de zorgverlening zijn hiermee geborgd.

 • Hoge kwaliteit

Kiest u voor een psycholoog die is aangesloten bij Psyzorg Hoflanden dan kiest u voor kwaliteit. De aangesloten leden zijn allen BIG geregistreerd psychologen. Het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een onder verantwoordelijkheid van de overheid bijgehouden register, dat duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Tevens zijn onze leden ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en/of het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Daarmee zijn zij voor hun dienstverlening ook gehouden aan de richtlijnen, beroepscode en kwaliteitseisen van hun beroepsorganisatie en aan de eisen voor (her-)registratie. Ook de klachtprocedures van deze organisaties zijn op de leden van toepassing.

Wanneer gaat u naar een psycholoog van de Coöperatie?
De leden van Psyzorg Hoflanden bieden zorg na, of in aanvulling op, het contact met de huisarts en/of begeleiding door de POH GGZ. Wanneer er sprake is van ernstige psychische klachten/ psychiatrische problematiek zal worden doorverwezen naar de specialistische GGZ. De meeste psychische klachten zijn gelukkig goed te behandelen binnen de generalistische basiszorg.

Met wat voor soort klachten?
Onderstaand vindt u de meest voorkomende klachten waarvoor cliënten in behandeling kunnen komen bij een psycholoog. Heeft u in uw dagelijks leven last van een van deze klachten en ondervindt u hier veel hinder van? Dan is het raadzaam met uw huisarts te bespreken of doorverwijzing verstandig is.

 • Somberheid, depressieve klachten
 • Angst en paniekaanvallen
 • Klachten n.a.v. een traumatische gebeurtenis
 • Rouw en verlies problemen
 • Overspannenheid, burnout
 • Werk- en studieproblemen
 • Lichamelijke klachten waar geen duidelijke verklaring voor is
 • Dwangmatige handelingen of gedachten
 • Problemen in relatie(s) en/of vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Slaapproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Eetproblemen

Vergoeding
Veel van de aangesloten vrijgevestigde psychologen hebben contracten met zorgverzekeraars. Dan gelden de met die verzekeraar gemaakte tariefafspraken. Voor de exacte afspraken en tarieven verwijzen wij naar de individuele sites van de afzonderlijke psychologiepraktijken. Raadpleeg uw zorgverzekeraar indien u vragen heeft over specifieke vergoedingsmogelijkheden.

Aanmelden
De informatie die hier vermeld wordt is bedoeld om duidelijk te maken waar de gezondheidszorgpsychologen voor staan, die zich hebben aangesloten bij Psyzorg Hoflanden. U kunt zich hier niet rechtreeks aanmelden als cliënt. Hiervoor gaat u naar het tabblad "Leden".

Vragen? Mail ons op: info@psyzorghoflanden.nl

Psyzorg Hoflanden, voor kwalitatieve zorg op maat!