Algemene informatie

Interne scholing
Voor leden van de coöperatie worden regelmatig scholings- of themabijeenkomsten georganiseerd. Deze worden aangekondigd in de nieuwsbrieven die de leden enkele malen per jaar ontvangen.

22 januari 2018
ZEL – Basisscholing aanpak kindermishandeling

15 februari 2018
Marjon Buurmans - Stresscoaching en arbeidsgerelateerde klachten

7 november 2018
James van Weeren - Kwantumpsychologie

Nadere informatie te verkrijgen bij Marleen Heijsteeg.

Hieronder vind je meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap. Enthousiast geworden? Vraag dan snel het lidmaatschap aan! Want samen staan wij sterker!

Voordelen voor leden

Als lid van de Coöperatie Psyzorg Hoflanden

 • Blijf je als vrijgevestigde praktijk volledig onafhankelijk;
 • Vergroot jij je herkenbaarheid naar cliënten & verwijzers in de regio;
 • Versterk jij je onderhandelingspositie richting verzekeraars;
 • Wordt je praktijk vermeld op de website van Psyzorg Hoflanden;
 • Wordt je praktijk vermeld op de app van Psyzorg Hoflanden;
 • Wordt het logo van Psyzorg Hoflanden aan jou beschikbaar gesteld voor communicatiedoeleinden;
 • Kun je gebruikmaken van onderlinge kennisdeling en scholingsinitiatieven;
 • Kun je gebruikmaken van overige dienstverlening die wij als coöperatie zullen aanbieden of gezamenlijk inkopen.

Regulier lidmaatschap
Voor het lidmaatschap komen in aanmerking collega’s die fulltime of parttime vrijgevestigd zijn en voor eigen rekening en risico een praktijk uitoefenen in de GGZ, binnen het werkgebied van de coöperatie. Zij dienen te staan ingeschreven in het BIG-register.

Belangstellend lid
Deze leden kunnen van een groot deel van de diensten en producten gebruikmaken, maar hebben geen stemrecht en kunnen geen bestuurstaken vervullen. Belangstellende leden zijn van harte uitgenodigd om te participeren in een van de werkgroepen.

Belangstellend lid kunnen zijn:

 • Basispsychologen die in opleiding zijn tot GZ-psycholoog/specialist;
 • GZ-psychologen/specialisten die niet vrijgevestigd zijn, maar hun beroepsactiviteiten uitoefenen in het kader van een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst met derden;
 • GZ-psychologen/specialisten die hun beroepsactiviteiten beëindigd hebben, maar vanuit hun belangstelling voor de GGZ bij de activiteiten van de coöperatie betrokken willen blijven;
 • Collega's die primair lid zijn van een zustercoöperatie.

Lid worden / entreegeld / contributies

De Algemene Ledenvergadering heeft de entreegelden en contributies voor 2015 als volgt vastgesteld:

Entreegeld 150,00 euro
Contributie 'gewoon' lid 350,00 euro
Contributie belangstellend lid 150,00 euro (geen entreegeld)
Contributie buitengewone leden, die reeds als betalend lid bij een zustercoöperatie zijn ingeschreven (geldt voor de randgebieden van onze regio) bedraagt 100,00 euro (geen entreegeld)
Contributie buitengewoon lid Zoetermeer 50,00 euro (geen entreegeld)
Contributie buitengewoon lid Kind en Jeugd 50,00 euro (geen entreegeld)

Aanmelden
Wil jij je aansluiten bij de Coöperatie Psyzorg Hoflanden? Mail ons via het algemene e-mailadres info@psyzorghoflanden.nl en je ontvangt een bevestiging van je aanmelding als aspirant lid en een inschrijvingspakket.

Werkgroepen, belangstellingsregistratie
Zoals het woord al zegt, een co-operatie laat zich kenmerken door het samen-werken. Onderschrijf je het belang van samenwerking en wil je vanuit je expertise en ervaring een inhoudelijke bijdrage leveren aan dit collectief en heb je belangstelling voor een van onze werkgroepen? Neem dan contact met ons op: lonneke.mechelse@psyzorghoflanden.nl

Psyzorg Hoflanden, dé gesprekspartner voor de vrijgevestigde GGZ in de regio!