Verwijzers

Voordelen van Psyzorg Hoflanden voor verwijzers.
Wij maken ons sterk voor kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve zorg op lokaal niveau waarbij de cliënt centraal staat. Wij zoeken hierbij actief de samenwerking op met huisarts en POH GGZ als poortwachter van de GGZ en zetten ons in voor een optimale ketensamenwerking.

Psyzorg Hoflanden staat voor:

Korte wachttijden
Over het algemeen is er nauwelijks of slechts een korte wachttijd tussen aanmelding en intake. Daarna is er ook geen wachttijd, voordat de behandeling kan starten (waar elders soms sprake van is).

Eén vaste behandelaar
Wij bieden uw cliënt één vaste behandelaar, van intake tot de afronding.

Korte communicatielijnen en grote betrokkenheid
Doordat de aangesloten praktijken kleinschalig, lokaal verankerd en zelfstandig zijn, is er sprake van korte communicatielijnen en grote betrokkenheid.

Evidence based aanpak
Wij werken conform wetenschappelijke richtlijnen.

Een persoonlijke benadering
Uw cliënt is bij ons geen nummer in een productielijn. Wij baseren ons op evidence based behandelmethoden, maar vertalen dit naar een behandeling op maat die aansluit bij de cliënt, met oog voor diens context. De drop out is dan ook laag; uw cliënt zal zich door ons begrepen voelen.

Continuïteit
De continuïteit van de zorgverlening is geborgd doordat wij binnen de coöperatie onderling afstemmen omtrent vervanging tijdens vakantie of ziekte. Van verloop van behandelaars is nauwelijks sprake.

Hoge kwaliteit
De aangesloten leden zijn allen BIG geregistreerd. Het BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een onder verantwoordelijkheid van de overheid bijgehouden register, dat duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Tevens zijn onze leden ingeschreven bij een van de landelijke beroepsorganisaties, zoals de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidspsychologie en haar specialismen (NVGZP). Daarmee zijn zij voor hun dienstverlening ook gehouden aan de richtlijnen, beroepscode en kwaliteitseisen van hun beroepsorganisatie en aan de eisen voor (her-)registratie. Ook de klachtprocedures van deze organisaties zijn op de leden van toepassing.

Sterk in samenwerking
Alle sectoren van de gezondheidszorg hebben te maken met toenemende administratieve druk, maar bij met name de zelfstandige praktijken is deze druk onevenredig groot. De Coöperatie Psyzorg Hoflanden wil in de samenwerking met onze ketenpartners de lijnen kort houden. Dit willen wij bereiken door:

  • Waar mogelijk procedures versimpelen, bureaucratie voorkomen;
  • Kennisdeling en goede samenwerking op lokaal niveau;
  • Heldere communicatie (zowel qua vorm, als qua inhoud)
  • Stimuleren van het gebruik van zorgmail en andere elektronische toepassingen bij aangesloten leden.

Kortom: u moet kunnen bellen als er iets geregeld moet worden en wil op de hoogte blijven van wat er met uw patiënt gebeurt.